Diensten van externe reclamebedrijven

We staan externe bedrijven toe advertenties te tonen en/of bepaalde informatie anoniem te verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie (bijvoorbeeld klikstroominformatie, browsertype, tijd en datum, onderwerp van advertenties waarop u heeft geklikt/over gescrold) tijdens uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties aan te bieden over goederen en diensten die u mogelijk meer interesseren. Deze bedrijven maken doorgaans gebruik van cookies of externe webbakens om deze informatie te verzamelen. Kom meer te weten over deze advertentiepraktijken op basis van surfgedrag of meld u af voor dit soort advertenties uitgevoerd door onze NAI-partners (afmelden heeft geen invloed op advertenties van niet-NAI-leden) op: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. RN is geen lid van NAI en beweert niet dat het voldoet aan alle NAI-normen.

Relaties met externe reclamebedrijven
Advertenties die weergegeven worden op RealNetworks-websites of geëmbed worden op andere media die door RealNetworks wordt aangeboden, kunnen geleverd worden door een reclame-managementservice. Wanneer u een webpagina op onze website bekijkt die reclame bevat die werd aangeleverd door een van onze reclame-managementservices, kan het adverterende bedrijf een cookie plaatsen op of opvragen van uw computer indien u cookies heeft toegestaan. Dit cookie kan rechtstreeks verwijzen naar uw computer/browser, zonder persoonlijk identificeerbare informatie zoals naam of e-mailadres te bevatten. RealNetworks zal nooit opzettelijk persoonlijk identificeerbare informatie uitwisselen met derden.

Wanneer u zoekt naar specifieke inhoud op RealNetworks-websites, kunnen de zoektermen geëmbed worden in de zoekopgave die verschijnt in de adresbalk van uw webbrowser. Bepaalde reclamebedrijven of externe leveranciers van inhoud kunnen deze zoekopgaven linken met cookies die geplaatst werden op of verzameld werden vanaf onze pagina's.

Hoewel RealNetworks geen toegang heeft tot cookies die door derden op uw harde schijf werden geplaatst, is het mogelijk dat u bezorgd bent over de potentiële praktijken van reclame-managementservices en deze functie wenst ongedaan te maken als volgt:

Indien u zich zorgen maakt over een specifieke reclamedienst van RealNetworks, kunt u hier contact met ons opnemen.

Informatie die wordt verzameld wanneer u producten van derden koopt
Af en toe gaat RealNetworks partnerschappen aan met andere bedrijven om u de mogelijkheid te geven producten of diensten te kopen of te proberen die u mogelijk interesseren. We werken ook samen met andere bedrijven om plug-ins, producten en diensten aan te bieden die de gebruikservaring van een RealNetworks-product of -dienst verbeteren.

Indien u producten of diensten koopt die ontwikkeld zijn door of eigendom zijn van een ander bedrijf, zal RealNetworks voorafgaand uw toestemming vragen om dat bedrijf de informatie ter beschikking te stellen die u ons verschaft. Nooit zullen wij persoonlijk identificeerbare informatie van klanten, verzameld uit de distributie van RealNetworks-producten of een website van RealNetworks, verkopen, verhuren of onthullen aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of vooraf uw geïnformeerde toestemming hebben gekregen.

Speciale relaties met derden
Af en toe zal RealNetworks aan gebruikers van onze producten en bezoekers van onze website de kans bieden in te gaan op promoties, prijsvragen of speciale acties van derden of dochtermerken.

Het gebruik van informatie die verschaft wordt door een gebruiker door in te gaan op een dergelijke externe promotie wordt gespecificeerd voordat de gebruiker de informatie verschaft. De manier waarop de informatie zal worden aangewend zal ook worden gespecificeerd. Indien uw persoonlijke informatie gedeeld wordt met derden, gebeurt dat pas na uw geïnformeerde toestemming.

Het Privacybeleid of ander beleid waar dergelijke externe promoties en/of acties van dochtermerken aan onderhevig zijn, zullen worden gespecificeerd.

Daarnaast biedt RealNetworks een aantal "plug-in"-producten aan die compatibel zijn met bepaalde RealNetworks-producten. Hoewel wij ernaar streven om de manier waarop dergelijke plug-ins gebruikmaken van persoonlijke gegevens volledig te onderzoeken en bekend te maken, is RealNetworks niet verantwoordelijk voor de werking van de plug-ins die door derden worden aangeboden en adviseren we u ten stelligste om hun website te bezoeken en het privacybeleid te lezen dat hun gebruik bepaalt. RealNetworks zal geen persoonlijk identificeerbare informatie verschaffen aan productplug-in-partners zonder voorafgaande geïnformeerde toestemming van onze gebruikers.